[1]
Hable, I. 2023. Titelseiten. LIMINA - Grazer theologische Perspektiven. 6, 2 (Nov. 2023), 1–4.