Feichtinger, C., Guanzini, I. und Weirer, W. (2023) „Editorial: Future(s) of Theology: Between ecclesial demands, societal expectations and academic frameworks“, LIMINA - Grazer theologische Perspektiven, 6(1), S. 13–17. Verfügbar unter: https://limina-graz.eu/index.php/limina/article/view/186 (Zugegriffen: 22 Mai 2024).